PILKINGTON

От фамилна компания през 1826 до световен лидер през 2008


Pilkington Group Limited е компания възникнала през 1826 година като St. Helens  Crown Glass Company, създадена с техническите познания и способността на Джон Уилям Бел и капитал от три от най-влиятелните местни фамилии, Bromilows, Greenalls и тази на Pilkingtons. William Pilkington е един от първоначалните акционери, а по-късно той се присъединява към по-големия си брат Ричард.

Компанията се превръща в частна фирма през 1894 г. и остава така до 1970 година, когато нейните акции се търгуват на Лондонската фондова борса. Pilkington е изключен от списъка на Лондонската фондова борса през юни 2006 година за да се превърне в изцяло притежавано дъщерно дружество на NSG група; утвърдила през 1918.

The NSG Group има големи пазарни дялове в повечето строителни и автомобилни продуктови пазари на света, с широк географски обхват, които  позволяват да отговори на клиенти, чиято дейност е по-специално на Automotive OE (автомобилни стъкла) , са все по-глобални. Компанията притежава доказано качество и гаранция.